http://www.TOESU.com

แท่นวางวิทยุสื่อสารปรับได้ ใช้ใส่เสาบ้านก็ได้ ใส่เสารถยนต์ก็ได้

SOLD OUT
แท่นวางวิทยุสื่อสาร ปรับสายอากาศการรับส่งได้ สามารถใช้ใส่สายอากาศบ้านก็ได้ ใส่สายอากาศรถยนต์ก็ได้ โดยการปรับขั้วแจ็คเมาท์ไว้ได้บนก็ใช้ใส่สายอากาศรถยนต์ และถ้าปรับขั้วแจ็คเม้าท์ไว้ด้านล้างก็ใช้ใส้สายอา
  • หมวดหมู่ : สินค้าใหม่อื่นๆ New Products
  • รหัสสินค้า : 000057

รายละเอียดสินค้า แท่นวางวิทยุสื่อสารปรับได้ ใช้ใส่เสาบ้านก็ได้ ใส่เสารถยนต์ก็ได้

แท่นวางวิทยุสื่อสาร ปรับสายอากาศการรับส่งได้
สามารถใช้ใส่สายอากาศบ้านก็ได้ ใส่สายอากาศรถยนต์ก็ได้
โดยการปรับขั้วแจ็คเมาท์ไว้ได้บนก็ใช้ใส่สายอากาศรถยนต์
และถ้าปรับขั้วแจ็คเม้าท์ไว้ด้านล้างก็ใช้ใส้สายอากาศบ้านก็ได้
ราคาลดเหลือตัวละ 280 บาท มี 2 สีให้เลือก สีดำ และสีแดง

รูปหมายเลข 1 สำหรับใช้นอกบ้าน
โดยปรับขั้วแจ็คเม้าท์มาด้านบนเสียบสายอากาศรถยนต์ของเราที่ติดมากับรถยนต์
ทำให้ประสิทธิภาพการรับส่งได้ดีมากกว่าสายอากาศแบบยางที่ท่านมีอยู่กับตัวเครื่อง

รูปหมายเลข 2 สำหรับใช้ในบ้าน
โดยเสียบวิทยุแบบมือถือและเสียบไมค์นอกใช้งานเหมือนเครื่องโมบายล์