http://www.TOESU.com

เครื่องวัดกำลังส่งเครื่องวิทยุสื่อสารทุกย่านความถี่ แบบเข็ม Field Strength Meter

SOLD OUT
เครื่องวัดกำลังส่งเครื่องวิทยุสื่อสารทุกย่านความถี่ ใช้วัดความแรงของสนามแม่เหล็กว่ามาแรงมากน้อยเท่าไร เป็นระบบเข็มมีเสาสไลด์ ไม่ใช้ถ่าน มีตัวปรับการรับน้อยหรือมากก็ได้ การใช้งานเหมือน S-meter เหมาะสำห
  • หมวดหมู่ : สินค้าใหม่อื่นๆ New Products
  • รหัสสินค้า : 000059

รายละเอียดสินค้า เครื่องวัดกำลังส่งเครื่องวิทยุสื่อสารทุกย่านความถี่ แบบเข็ม Field Strength Meter

เครื่องวัดกำลังส่งเครื่องวิทยุสื่อสารทุกย่านความถี่
ใช้วัดความแรงของสนามแม่เหล็กว่ามาแรงมากน้อยเท่าไร
เป็นระบบเข็มมีเสาสไลด์ ไม่ใช้ถ่าน มีตัวปรับการรับน้อยหรือมากก็ได้
การใช้งานเหมือน S-meter เหมาะสำหรับเช็คสายอากาศวิทยุสื่อสารท่าน