http://www.TOESU.com

อินเวอร์เตอร์ Inverter: มีขนาด 100-2000 วัตต์ มี2แบบ 12V.หรือ 24V.

฿0.00
Inverter : อินเวอร์เตอร์ เครื่องแปลงไฟแบตเตอรี่รถยนต์เป็นไฟบ้าน 220V. อินเวอร์เตอร์มีวัตต์หลายขนาด ตั้งแต่ 100วัตต์ จนถึง 2000วัตต์ ทั้งแบบแบตเตอรี่ 12V. และ 24V. ดูรายละเอียดและราคาสินค้าได้ที่ www.B
  • หมวดหมู่ : สินค้าใหม่อื่นๆ New Products
  • รหัสสินค้า : 000078

รายละเอียดสินค้า อินเวอร์เตอร์ Inverter: มีขนาด 100-2000 วัตต์ มี2แบบ 12V.หรือ 24V.

Inverter : อินเวอร์เตอร์ เครื่องแปลงไฟแบตเตอรี่รถยนต์เป็นไฟบ้าน 220V.
อินเวอร์เตอร์มีวัตต์หลายขนาด ตั้งแต่ 75วัตต์ จนถึง 3500วัตต์ ทั้งแบบแบตเตอรี่ 12V. และ 24V.
ดูรายละเอียดและราคาสินค้าได้ที่ www.BKsolar.com คลิ๊กด้านล่างสุด เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ได้เลย

ส่วนรายละเอียดของเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่าน ด้านล่างนี้
สูตรคิดง่าย เครื่องใช้ไฟฟ้าท่าน 12 วัตต์ กินไฟฟ้าจากแบตเตอรรี่ 1 แอมป์ต่อชั่วโมง
ถ้าแบตเตอรี่รถกระบะประมาณ 80 แอมป์ ก็ใช้ไฟฟ้า 12 วัตต์ได้ประมาณ 80 ชั่วโมง

Required Watts for Common Appliances:
Coffee pot (10 cup) 1200W.
VCR 40-60W.
Coffee pot (4 cup) 650W.
CD or DVD Player 35W.
Toaster 800-1500W.
Stereo 30-100W.
Cappuccino Maker 1250W.
Clock Radio 50W.
Coffee Grinder 100W.
AM/FM car cassette 10W.
Blender 300W.
Satellite dish 30W.
Microwave (600 to 1000 W cooking power) 1100-2000W (elec. consumption)
Vacuum cleaner 300-1100W.
Waffle iron 1200W.
Mini Christmas lights (50) 25W.
Hot plate 1200W.
Space Heater 1000-1500W.
Frying pan 1200W.
Iron 1000W.
Toaster Oven 1200W.
Washing machine 920W.
Blow dryer 900-1500W.
12" 3 speed table fan 230W.
Computer
- laptop 50-75W.
- pc & monitor 200-400W.
- printer-inkjet 60-75W.
TV
- 25" color 300W.
- 19" color TV or monitor 160W.
- 12" b&w 30W.
13" color TV/VCR Combo 300W.
Refrigerator/Freezer 600W.
Game Console (X-Box) 100W.
Freezer 500-800W.
Furnace Fan (1/3hp) 1200W.

Required Watts for Common Tools:
Jig Saw 300W.
1/4" drill 250W.
Band Saw 1200W.
3/8" drill 500W.
Table Saw 1800W.
Shop Vac 5 hp 1000W.
1/2" drill 750W.
6 1/2" circ. saw 1000W.
7 1/4" circ. saw 1200W.
8 1/4" circ. saw 1800W.
Sabre Saw 500W.
Portable Grinder 1380W.
Disc Sander 1200W.
Electric Chain Saw 14" 1200W.
Makita Chop Saw 1550W.
Airless Sprayer 1/2 hp 600W.
Makita Cut Off Saw 1000W.
Air Compressor 1 hp 2000W.