http://www.TOESU.com

P.BNC - J.258

฿0.00
ขั้วแปลงวิทยุสื่อสาร ขั้วต่อวิทยุ ขั้วแปลงวิทยุโมบาย ตัวแปลงวิทยุสื่อสาร ขั้วต่อวิทยุสื่อสาร ขั้วBNC ขั้ว PL258 ขั้วต่อสาย58
  • หมวดหมู่ : ขั้วแปลงวิทยุสื่อสาร Connedtor
  • รหัสสินค้า : 000190

รายละเอียดสินค้า P.BNC - J.258

ขั้วแปลงวิทยุสื่อสาร ขั้วต่อวิทยุ ขั้วแปลงวิทยุโมบาย ตัวแปลงวิทยุสื่อสาร ขั้วต่อวิทยุสื่อสาร ขั้วBNC ขั้ว PL258 ใช้แปลงจากเครื่องมือถือมาใช้กับโมบายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ด้วยสายเส้นเดียวเท่านั้น


/* Products stats */