http://www.TOESU.com

Coaxial Antenna Switch 3 ways 1000 Watts.

SOLD OUT
Coaxial Antenna Switch 3 ways 1000 Watts. สวิทช์เลือกสายอากาศได้ถึง 3 ทาง ( 2 ทางก็ใช้ได้ )สามารถเลือกสายอากาศในการใช้งานของท่านได้ ใช้ได้ทุกย่านความถี่ ทนได้ถึง 1000 วัตต์
  • หมวดหมู่ : สินค้าใหม่อื่นๆ New Products
  • รหัสสินค้า : 000074

รายละเอียดสินค้า Coaxial Antenna Switch 3 ways 1000 Watts.

Coaxial Antenna Switch 3 ways 1000 Watts.
สวิทช์เลือกสายอากาศได้ถึง 3 ทาง ( 2 ทางก็ใช้ได้ )
สามารถเลือกสายอากาศในการใช้งานของท่านได้
ใช้ได้ทุกย่านความถี่ ทนได้ถึง 1000 วัตต์